„Borsodi Foci meglepetésdobozos promóció” szabályzata – Független kiskereskedelmi üzletek

 

1.  A PROMÓCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

1.1. A Borsodi Sörgyár Kft.(székhelye: 3574 Bőcs, Rákóczi u. 81., cégjegyzékszáma: 05-09-019849, a továbbiakban: „Szervező”), mint az alábbi promóció (a továbbiakban: „Promóció”) Szervezője  kijelenti, hogy az általa szervezett Promócióban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, magyar állampolgár, a jelen pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személyek (a továbbiakban: „Résztvevő(k)”) vehetnek részt, akik a 2. pontban megjelölt termékekből legalább az üzletben kihelyezett promóciós kommunikáción (A2 plakát, wobbler, padlómatrica) szereplő mennyiségnek megfelelően vásárolnak Magyarország területén bármelyik, a promócióban részt vevő független kiskereskedelmi üzletekben.

 

1.2. A Promócióból ki van zárva a Szervező és a részt vevő független kiskereskedő vállalkozások valamennyi munkavállalója, illetve azok kapcsolt vállalkozásainak és franchise tagjainak valamennyi munkavállalója, a részt vevő független kiskereskedő vállalkozások szerződött partnerei és azok munkavállalói, illetve e személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

1.3. A Résztvevő az azonnali ajándék beváltásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglaltakat, ideértve az adatkezelésre vonatkozóan adott tájékoztatást is.

 

2. A PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK

 

2.1. A Promócióban a Szervező által gyártott és forgalmazott, a Promóció ideje alatt a Promócióban részt vevő független kiskereskedelmi üzletekben vásárolt  0,5 literes (palack és/vagy doboz) kiszerelésű Borsodi Világos sör termék vesz részt.

 

3. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

 

3.1. A Promóció 2022. november 17-től, (illetve ezt követően a Promócióban résztvevő adott független kiskereskedelmi üzletek a Promócióhoz való csatlakozásától) 2022. december 18-ig, illetve minden esetben a termék- és ajándékkészlet erejéig tart.

 

4. A PROMÓCIÓ MECHANIZMUSA, A PROMÓCIÓBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS AZ AZONNALI AJÁNDÉKOK ÁTVÉTELE

 

4.1. A Promóció egy szakaszból áll: a Résztvevők azonnali ajándékban részesülhetnek a Promócióban részt vevő üzletekben. Minden Résztvevő, aki vásárol a Promócióhoz csatlakozó független kiskereskedelmi üzletekben a Promócióban részt vevő termékből legalább 12 db 0,5 literes kiszerelésű Borsodi Világos sört, a számla ellenében a Promócióhoz csatlakozó független kiskereskedelmi üzlet pénztárában egy darab (1 db) Borsodi Foci meglepetésdobozt (továbbiakban: „Ajándék”) vehet át. Az azonnali ajándék átvételének feltétele, hogy a Promócióban részt vevő termékek egyazon számlán szerepeljenek a fenti mennyiségben.

 

4.2. Az azonnali Ajándék másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. Egy vásárló egy nap több Ajándékot is átvehet, ennek megfelelően az ajánlat többszörözhető.

 

 

4.3.      Ajándékok elérhetősége

A promócióban résztvevő független kiskereskedelmi üzletekben, illetve Hiper-és Szupermarketekben országosan összesen 31240 db Ajándék érhető el, melyek nem egyenlően vannak elosztva, így mennyiségük üzletenként eltérő lehet, valamint az Ajándékok fajtája üzletenként véletlenszerűen érhető el.

 

4.4       Ajándékok tartalma

Minden meglepetésdoboz egyfajta (1 db) ajándékot rejt, mely lehet sörnyitós kulcstartó, csősál, kesztyű, tornazsák, zokni, póló vagy 15 cm átmérőjű focilabda. A meglepetésdobozok az alábbi mennyiségben tartalmazzák az egyes ajándék fajtákat, a résztvevő független kiskereskedelmi üzletekben, illetve Hiper-és Szupermarketekben.

 

Meglepetésdobozok tartalma

Mennyiség (darab)

Kulcstartó

7811

Csősál

6248

Tornazsák

4686

Kesztyű

4686

Borsodi zokni

3121

Póló

3125

15 cm átmérőjű Focilabda

1563

Összesen

31240

 

 

5. ADÓZÁS

 

5.1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab) pontja alapján a Promóció adómentesnek minősül.

 

6. INFORMÁCIÓ A PROMÓCIÓRÓL

 

6.1. A Promócióról nem teljes körű információk elérhetők el a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül. További információ a borsodi.hu/szurkoljesnyerj oldalon érhető el.

 

6.2. A Résztvevők a Promócióval és az ajándékokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is a Szervezőhöz bármikor fordulhatnak a vevoszolgalat@molsoncoors.com vevőszolgálati e-mail címen.

 

6.3. A Szervező és a Promócióban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, esetén a Promócióból bárkit indoklás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak.

 

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

A Szervező a nem általa gyártott Ajándék tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

 

A Szervező jogosult a Promóciót bármikor visszavonni a fogyasztók jogainak és érdekeinek figyelembevételével. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciós szabályzatot – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján – indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a fogyasztók jogainak és érdekeinek figyelembevételével. A módosítás tényéről Szervező a Résztvevőket az www.borsodi.hu/szurkoljesnyerj oldalon keresztül tájékoztatja.

 

Bármilyen, a jelen Promóció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Résztvevőknek a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 

Jelen promóciós szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

Budapest, 2022.11.01.

 

 

Borsodi Sörgyár Kft.

Szervező

 

 

„Borsodi Foci meglepetésdobozos promóció” szabályzata – Hiper-és Szupermarket üzletek

 

 

1.  A PROMÓCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

1.1. A Borsodi Sörgyár Kft.(székhelye: 3574 Bőcs, Rákóczi u. 81., cégjegyzékszáma: 05-09-019849, a továbbiakban: „Szervező”), mint az alábbi promóció (a továbbiakban: „Promóció”) Szervezője  kijelenti, hogy az általa szervezett Promócióban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, magyar állampolgár, a jelen pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személyek (a továbbiakban: „Résztvevő(k)”) vehetnek részt, akik a 2. pontban megjelölt termékekből legalább az üzletben kihelyezett promóciós kommunikáción szereplő mennyiségnek megfelelően vásárolnak Magyarország területén bármelyik, a promócióban részt vevő Hiper-és Szupermarket  üzletekben.

 

1.2. A Promócióból ki van zárva a Szervező és a részt vevő Hiper-és Szupermarket vállalkozások valamennyi munkavállalója, illetve azok kapcsolt vállalkozásainak és franchise tagjainak valamennyi munkavállalója, a részt vevő Hiper-és Szupermarket vállalkozások szerződött partnerei és azok munkavállalói, illetve e személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

1.3. A Promóció csak meghirdetett 5. pontban felsorolt áruházakban érhető el. Az áruházak online vásárlási platformjain az Promóció nem elérhető.

 

1.4. A Résztvevő az azonnali ajándék beváltásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglaltakat, ideértve az adatkezelésre vonatkozóan adott tájékoztatást is.

 

2. A PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK

 

2.1. A Promócióban a Szervező által gyártott és forgalmazott, a Promóció ideje alatt a Promócióban részt vevő Hiper-és Szupermarket üzletekben vásárolt 6 db-os 0,5 literes dobozos kiszerelésű Borsodi Világos sör termék vesz részt (EAN-kód: 5998817523315).

 

3. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

 

3.1. A Promóció 2022. november 17-től 2022. december 18-ig, illetve minden esetben a termék- és ajándékkészlet erejéig tart.

 

4. A PROMÓCIÓ MECHANIZMUSA, A PROMÓCIÓBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS AZ AZONNALI AJÁNDÉKOK ÁTVÉTELE

 

4.1. A Promóció egy szakaszból áll: a Résztvevők azonnali ajándékban részesülhetnek a Promócióban részt vevő üzletekben. Minden Résztvevő, aki vásárol a Promócióhoz csatlakozó Hiper-és Szupermarket üzletekben a Promócióban részt vevő termékből legalább 2 x 6 db 0,5 literes dobozos kiszerelésű Borsodi Világos sört, a Promócióhoz csatlakozó Hiper-és Szupermarket üzletekben egy darab (1 db) Borsodi Foci meglepetésdobozt (továbbiakban: „Ajándék”) vehet át.

 

4.1.1. Ajándék átadása – Tesco, Auchan, Unió Coop üzletekben

 

Az azonnali ajándék átvételének feltétele, hogy a Promócióban részt vevő termékek egyazon számlán szerepeljenek a fenti mennyiségben. A Résztvevő az Ajándékot az áruházban található 60x40 cm-es promóciós displayről vagy polci kihelyezésről veheti el, melyet a pénztárnál a 4.1. pontban meghatározott résztvevő termék és annak mennyisége megléte esetén a pénztáros ingyenes (0 Ft-os) Ajándékként érvényesít. A pénztáros a vonalkód lehúzásának segítségével tudja érvényesíteni az Ajándékot. Minden egyéb esetben az Ajándék az adott áruházban meghatározott áron vásárolható meg.

 

4.1.2. Ajándék átadása – Interspar üzletekben

 

Az azonnali ajándék átvételének feltétele, hogy a Promócióban részt vevő termékek egyazon számlán szerepeljenek a fenti mennyiségben.

 

4.1.2.1. Pénztáros által üzemeltett kasszánál történt fizetés esetén

A Résztvevő az Ajándékot az áruház pénztárában veheti át, melyet a 4.1. pontban meghatározott résztvevő termék és annak mennyisége megléte esetén a pénztáros ingyenes (0 Ft-os) Ajándékként érvényesít. A pénztáros a vonalkód lehúzásának segítségével tudja érvényesíteni az Ajándékot. Az Ajándék az Interspar üzletekben semmilyen értéken nem megvásárolható.

 

4.1.2.2. Önkiszolgáló kasszánál történő fizetés esetén

A Résztvevő a fizetés megkezdése előtt megvásárolni kívánt Promócióban résztvevő terméket és annak mennyiségét bemutatni köteles az önkiszolgáló kasszánál lévő áruházi személyzetnek. Az önkiszolgáló kasszánál lévő áruházi személy a 4.1. pontban meghatározott résztvevő termék és annak mennyisége megléte esetén átadja az Ajándékot és ingyenes (0 Ft-os) Ajándékként érvényesíti. A pénztáros a vonalkód lehúzásának segítségével tudja érvényesíteni az Ajándékot.

 

4.2. Az azonnali Ajándék másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. Egy vásárló egy nap több Ajándékot is átvehet, ennek megfelelően az ajánlat többszörözhető.

 

4.3.      Ajándékok elérhetősége

A promócióban résztvevő független kiskereskedelmi üzletekben, illetve Hiper-és Szupermarketekben országosan összesen 31240 db Ajándék érhető el, melyek nem egyenlően vannak elosztva, így mennyiségük üzletenként eltérő lehet, valamint az Ajándékok fajtája üzletenként véletlenszerűen érhető el.

 

4.4       Ajándékok tartalma

Minden meglepetésdoboz egyfajta (1 db) ajándékot rejt, mely lehet sörnyitós kulcstartó, csősál, kesztyű, tornazsák, zokni, póló vagy 15 cm átmérőjű focilabda. A meglepetésdobozok az alábbi mennyiségben tartalmazzák az egyes ajándék fajtákat, a résztvevő független kiskereskedelmi üzletekben, illetve Hiper-és Szupermarketekben.

 

Meglepetésdobozok tartalma

Mennyiség (darab)

Kulcstartó

7811

Csősál

6248

Tornazsák

4686

Kesztyű

4686

Borsodi zokni

3121

Póló

3125

15 cm átmérőjű Focilabda

1563

Összesen

31240

 

5. A Résztvevő áruházak listája

5.1. Interspar áruházak

5010 ISP Győr Fehérvári u

5280 ISP Nyíregyháza Korá

5290 ISP Ózd Sárli u. 4.

5310 ISP Pápa Celli u. 21

5270 ISP Gyula Kétegyházi

5080 ISP Szombathely Újvi

5260 ISP Győr ECE

5380 ISP Nkanizsa Táborhe

5060 ISP Debrecen Füredi

5410 ISP Szfehérvár Balat

5120 ISP Miskolc Bajcsy-Z

5250 ISP Keszthely Tapolc

5130 ISP Tbánya Győri u.

5160 ISP Veszprém Dornyai

5340 ISP Diósd Balatoni ú

5050 ISP Zalaegerszeg Ola

5110 ISP Nyiregyháza Lász

5460 ISP Szekszárd

5320 Interspar Tata

5070 ISP Bp XX. SZÉCHENYI

5040 ISP Szfehérvár Budai

5090 ISP Pécs Siklósi u.

5220 ISP Bp X Sibrik M. u

5140 ISP Szolnok Mátyás k

5170 ISP Dújváros Béke kr

5180 ISP Bp III Bécsi út

5450 ISP Kaposvár

5030 ISP Szentendre Dobog

5190 ISP Bp X ECE, Kerepe

5240 ISP Sopron Selmeczi

5350 ISP Hvásárhely Kasza

5210 ISP Pécs ECE, Bajcsy

5020 ISP Bp XIX Üllői út

5360 ISP Érd

5440 ISP Bp XI Allee

 

5.2. Unió Coop áruházak

UNIÓ COOP ZRT. 101. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 121. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 125.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 130. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 140.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 150.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 210.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 300.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 407. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 410. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 540. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 600. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 601. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 720. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 760. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 770. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 812. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 817. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 105. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 502. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 800. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 102. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 108. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 110. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 120. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 200.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 401. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 420. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 454. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 501. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 506. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 511. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 560. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 602. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 625. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 7. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 712. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 740. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 803. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 807. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 808. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 809. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 818. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 820. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 822. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 100. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 104. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 17. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 20. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 207. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 301.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 402. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 603. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 806. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 813. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 825. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 103. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 106. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 107. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 109. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 111. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 201.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 202.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 203.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 206.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 208.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 209.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 21. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 212. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 40. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 403. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 405. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 440. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 444. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 503. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 504. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 505. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 507. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 508. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 509. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 510. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 517. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 530. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 550. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 634. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 764. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 801. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 804. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 805. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 821. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 826. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 101. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 121. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 125.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 130. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 140.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 150.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 210.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 300.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 407. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 410. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 540. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 600. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 601. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 720. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 760. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 770. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 812. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 817. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 105. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 502. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 800. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 102. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 108. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 110. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 120. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 200.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 401. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 420. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 454. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 501. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 506. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 511. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 560. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 602. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 625. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 7. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 712. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 740. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 803. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 807. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 808. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 809. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 818. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 820. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 822. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 100. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 104. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 17. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 20. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 207. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 301.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 402. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 603. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 806. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 813. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 825. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 103. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 106. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 107. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 109. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 111. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 201.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 202.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 203.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 206.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 208.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 209.SZ.ABC

UNIÓ COOP ZRT. 21. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 212. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 40. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 403. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 405. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 440. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 444. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 503. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 504. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 505. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 507. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 508. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 509. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 510. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 517. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 530. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 550. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 634. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 764. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 801. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 804. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 805. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 821. SZ. ABC

UNIÓ COOP ZRT. 826. SZ. ABC


 
 

5.3. Tesco Hipermarket áruházak
 

Tesco Hipermarket

Ajka

8400 Fő út 66.

Tesco Hipermarket

Baja

6500 Gránátos utca 11.

Tesco Hipermarket

Balassagyarmat

2660 Mikszáth Kálmán utca 56.

Tesco Hipermarket

Balatonboglár

8630 Klapka utca 30.

Tesco Hipermarket

Balatonfüred

8230 Széchenyi utca 55.

Tesco Hipermarket

Békéscsaba

5600 Szarvasi út 68.

Tesco Hipermarket

Berettyóújfalu

4100 Honvéd utca 13.

Tesco Hipermarket

Bicske

2060 Csabdi út 4.

Tesco Hipermarket

Bonyhád

7150 Völgység utca 8.

Tesco Hipermarket

Budakeszi

2092 Bianka utca 1.

Tesco Hipermarket

Budaörs

2040 Kinizsi út 1–3.

Tesco Hipermarket

Budapest

1117 Hengermalom utca 19-21.

Tesco Hipermarket

Budapest

1204 Mártírok útja 281.

Tesco Hipermarket

Budapest

1222 Nagytétényi út 35.

Tesco Hipermarket

Budapest

1214 II. Rákóczi Ferenc utca 191.

Tesco Hipermarket

Budapest

1152 Szentmihályi út 131.

Tesco Hipermarket

Budapest

1149 Pillangó utca 15.

Tesco Hipermarket

Budapest

1138 Gács utca 3.

Tesco Hipermarket

Budapest

1173 Pesti út 5–7.

Tesco Hipermarket

Budapest

1044 Garam utca 3.

Tesco Hipermarket

Budapest

1191 Vak Bottyán utca  75/B

Tesco Hipermarket

Budapest

1037 Bécsi út 258.

Tesco Hipermarket

Budapest

1087 Kerepesi út 9-11.

Tesco Hipermarket

Budapest

1097 Koppány utca 2-4.

Tesco Hipermarket

Cegléd

2700 Malomtó szél 30.

Tesco Hipermarket

Csorna

9300 Bartók Béla utca 3/c.

Tesco Hipermarket

Dabas

2370 2256/15 hrsz. 0

Tesco Hipermarket

Debrecen

4030 Mikepércsi út 73/a

Tesco Hipermarket

Debrecen

4031 Kishegyesi út 1-11.

Tesco Hipermarket

Dombóvár

7200 Köztársaság utca 7.

Tesco Hipermarket

Dunaharaszti

2330 Némedi út 69.

Tesco Hipermarket

Dunakeszi

2120 Fóti út 120.

Tesco Hipermarket

Dunakeszi

2120 Fő utca 190.

Tesco Hipermarket

Dunaújváros

2400 Aranyvölgyi út 6.

Tesco Hipermarket

Eger

3300 Rákóczi út 100.

Tesco Hipermarket

Érd

2030 Budafoki út 2-4.

Tesco Hipermarket

Esztergom

2500 Mátyás király utca 30.

Tesco Hipermarket

Gödöllő

2100 Thegze Lajos utca 2.

Tesco Hipermarket

Gyöngyös

3200 Vásár utca 2.

Tesco Hipermarket

Győr

9012 Királyszék utca 33.

Tesco Hipermarket

Gyula

5700 Csabai út 3.

Tesco Hipermarket

Hajdúszoboszló

4200 Kabai útfél 0228/2 hrsz.

Tesco Hipermarket

Hatvan

3000 Bibó István út 1.

Tesco Hipermarket

Hódmezővásárhely

6800 Hódtó utca 17–19.

Tesco Hipermarket

Jászberény

5100 Nagykátai út 2/a

Tesco Hipermarket

Kalocsa

6300 Bátyai út 8-10.

Tesco Hipermarket

Kaposvár

7400 Berzsenyi út 13.

Tesco Hipermarket

Karcag

5300 Kisújszállási utca 34.

Tesco Hipermarket

Kazincbarcika

3700 Attila utca 10/b.

Tesco Hipermarket

Kecskemét

6000 Talfája 1.

Tesco Hipermarket

Kecskemét

6000 Izsáki út 12/b

Tesco Hipermarket

Keszthely

8360 Csapás utca 27.

Tesco Hipermarket

Kiskőrös

6200 Kossuth Lajos utca 61.

Tesco Hipermarket

Kiskunfélegyháza

6100 IX. körzet 8/B

Tesco Hipermarket

Kiskunhalas

6400 Fejérföld utca 24.

Tesco Hipermarket

Kisvárda

4600 Városmajor út 72.

Tesco Hipermarket

Komárom

2900 Bajcsy Zsilinszky Endre utca 7.

Tesco Hipermarket

Komló

7300 Kossuth Lajos utca 54-56.

Tesco Hipermarket

Körmend

9900 Sport utca 5.

Tesco Hipermarket

Kőszeg

9730 Rákóczi Ferenc utca 1.

Tesco Hipermarket

Makó

6900 Aradi út 103.

Tesco Hipermarket

Marcali

8700 Noszlopy út 177.

Tesco Hipermarket

Mátészalka

4700 Alkotmány utca 1/A.

Tesco Hipermarket

Mezőkövesd

3400 Egri utca 51.

Tesco Hipermarket

Miskolc

3527 Szentpéteri kapu 103

Tesco Hipermarket

Miskolc

3508 Mésztelep utca 1/a

Tesco Hipermarket

Mohács

7700 Pécsi út 61.

Tesco Hipermarket

Monor

2200 4-es főút 0

Tesco Hipermarket

Mosonmagyaróvár

9200 Királyhidai utca 42.

Tesco Hipermarket

Nagyatád

7500 Szabadság út 38.

Tesco Hipermarket

Nagykanizsa

8800 Boszorkány utca 2.

Tesco Hipermarket

Nagykőrös

2750 Ceglédi utca 32.

Tesco Hipermarket

Nyírbátor

4300 Debreceni út 71.

Tesco Hipermarket

Nyíregyháza

4400 Pazonyi út 36.

Tesco Hipermarket

Orosháza

5900 Vásárhely utca 23/a

Tesco Hipermarket

Oroszlány

2840 Környei utca 3-5.

Tesco Hipermarket

Ózd

3600 Brassói utca 3.

Tesco Hipermarket

Paks

7030 Tolnai út 2/1

Tesco Hipermarket

Pápa

8500 Celli út 92.

Tesco Hipermarket

Pécs

7630 Budai Vám 1.

Tesco Hipermarket

Pécs

7634 Makay István utca 5.

Tesco Hipermarket

Pécs

7631 Kincses út 1.

Tesco Hipermarket

Salgótarján

3100 Rákóczi út 143.

Tesco Hipermarket

Sárbogárd

7000 Ady Endre út 19.

Tesco Hipermarket

Sárvár

9600 Rákóczi utca 83.

Tesco Hipermarket

Sátoraljaújhely

3980 Kazinczy F. utca 105.

Tesco Hipermarket

Siklós

7800 Harkányi utca 55.

Tesco Hipermarket

Siófok

8600 Vak Bottyán utca 27.

Tesco Hipermarket

Sopron

9400 Ipar körút 30.

Tesco Hipermarket

Szarvas

5540 Csabai út 9.

Tesco Hipermarket

Százhalombatta

2440 Damjanich utca 29.

Tesco Hipermarket

Szeged

6724 Rókusi krt 42-64.

Tesco Hipermarket

Szeged

6729 Szabadkai utca 7.

Tesco Hipermarket

Székesfehérvár

8000 Palotai út  (Fehér Palota Üzletközpont) 6.

Tesco Hipermarket

Székesfehérvár

8002 Aszalvölgyi út 1.

Tesco Hipermarket

Szekszárd

7100 Tartsay Vilmos utca 40.

Tesco Hipermarket

Szentes

6600 Alsórét 258.

Tesco Hipermarket

Szerencs

3900 Gyár utca 40.

Tesco Hipermarket

Szigetvár

7900 Almáspatak utca 7.

Tesco Hipermarket

Szolnok

5000 Téglagyári út 30.

Tesco Hipermarket

Szombathely

9700 Zanati utca 70.

Tesco Hipermarket

Tapolca

8300 Veszprémi út 5.

Tesco Hipermarket

Tata

2890 Ring utca 1.

Tesco Hipermarket

Tatabánya

2800 Bláthy Ottó utca 1.

Tesco Hipermarket

Tiszafüred

5350 Madách Imre utca 2.

Tesco Hipermarket

Tiszaújváros

3580 Örösi út 1/A

Tesco Hipermarket

Tököl

2316 Hermina utca 1-3.

Tesco Hipermarket

Vác

2600 Deres út 2.

Tesco Hipermarket

Várpalota

8100 Fehérvári út 17.

Tesco Hipermarket

Vecsés

2220 Fő utca 246-248.

Tesco Hipermarket

Veszprém

8200 Külsô Kádártai út 3.

Tesco Hipermarket

Zalaegerszeg

8900 Sport utca 1.

 

5.4. Auchan Hipermarket áruházak

 

Auchan

Budakalász

2011 Omszk park 1.

Auchan

Budaörs

2040 Sport utca  2-4.

Auchan

Budapest

1033 Szentendrei út  115.

Auchan

Budapest

1117 Hunyadi János út  19.

Auchan

Budapest

1231 Bevásárló u.  2.

Auchan

Csömör

2141 Határ utca  6.

Auchan

Debrecen

4031 Kishatár utca 7.

Auchan

Dunakeszi

2120 Nádas u.  6.

Auchan

Fót

2151 Fehérkő utca 1.

Auchan

Kecskemét

6000 Dunaföldvári út  2.

Auchan

Maglód

2234 Eszterházy János utca  1.

Auchan

Miskolc

3527 József Attila utca  87.

Auchan

Miskolc

3516 Pesti utca 9.

Auchan

Solymár

2083 Szent Flórián u. 2-4.

Auchan

Szeged

6728 Zápor utca 4.

Auchan

Székesfehérvár

8000 Holland fasor  2.

Auchan

Szigetszentmiklós

2310 Háros u. 120.

Auchan

Szolnok

5000 Felső Szandai rét 1.

Auchan

Törökbálint

2045 Torbágy utca 1.

 

5. ADÓZÁS

 

5.1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab) pontja alapján a Promóció adómentesnek minősül.

 

6. INFORMÁCIÓ A PROMÓCIÓRÓL

 

6.1. A Promócióról nem teljes körű információk elérhetők el a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül. További információ a borsodi.hu/szurkoljesnyerj oldalon érhető el.

6.2. A Résztvevők a Promócióval és az ajándékokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is a Szervezőhöz bármikor fordulhatnak a vevoszolgalat@molsoncoors.com vevőszolgálati e-mail címen.

6.3. A Szervező és a Promócióban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, esetén a Promócióból bárkit indoklás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak.

 

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

A Szervező a nem általa gyártott Ajándék tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező jogosult a Promóciót bármikor visszavonni a fogyasztók jogainak, illetve érdekeinek figyelembevételével. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciós szabályzatot - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján - indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a fogyasztók jogainak, illetve érdekeinek figyelembevételével. A módosítás tényéről Szervező a Résztvevőket az www.borsodi.hu/szurkoljesnyerj oldalon keresztül tájékoztatja.

 

Bármilyen, a jelen Promóció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Résztvevőknek a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 

Jelen promóciós szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

Budapest, 2022.11.01.

 

Borsodi Sörgyár Kft.

Szervező

 

 

 

 

„Borsodi Foci promóció” szabályzata – HoReCa

 

 

1.  A PROMÓCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

1.1. A Borsodi Sörgyár Kft.(székhelye: 3574 Bőcs, Rákóczi u. 81., cégjegyzékszáma: 05-09-019849, a továbbiakban: „Szervező”), mint az alábbi promóció (a továbbiakban: „Promóció”) Szervezője  kijelenti, hogy az általa szervezett Promócióban kizárólag azon 18. életévüket betöltött, magyar állampolgár, a jelen pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személyek (a továbbiakban: „Résztvevő(k)”) vehetnek részt, akik a 2. pontban megjelölt termékekből legalább az üzletben kihelyezett promóciós kommunikáción (A2 plakát, asztali kártya) szereplő mennyiségnek megfelelően vásárolnak Magyarország területén bármelyik, a promócióban részt vevő vendéglátóipari egységben. A Játékban résztvevő vendéglátóipari egységek köre a Játék ideje alatt változhat.

 

1.2. A Promócióból ki van zárva a Szervező és a részt vevő vendéglátóipari egységek valamennyi munkavállalója, illetve e személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

1.3. A Résztvevő az azonnali ajándék beváltásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglaltakat, ideértve az adatkezelésre vonatkozóan adott tájékoztatást is.

 

2. A PROMÓCIÓBAN RÉSZT VEVŐ TERMÉKEK

 

2.1. A Promócióban a Szervező által gyártott és forgalmazott, a Promóció ideje alatt a Promócióban részt vevő vendéglátóipari egységekben vásárolt 1 db korsó (0,5 liter kiszerelésű) Borsodi sör vesz részt.

 

3. A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

 

3.1. A Promóció 2022. november 17-től, (illetve ezt követően a Promócióban résztvevő adott vendéglátóipari egységek a Promócióhoz való csatlakozásától) 2022. december 31-ig, illetve minden esetben a termék- és ajándékkészlet erejéig tart.

 

3.2. A vásárlásoknak a fenti időtartamban kell megtörténniük. A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni.

 

4. A PROMÓCIÓ MECHANIZMUSA, A PROMÓCIÓBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS AZ AJÁNDÉKOK ÁTVÉTELE

 

4.1. A Promóció egy szakaszból áll: a Résztvevők azonnali ajándékban részesülhetnek a Promócióban részt vevő üzletekben. Minden Résztvevő, aki vásárol a Promócióhoz csatlakozó vendéglátóipari egységekben a Promócióban részt vevő termékből legalább 1 db korsó (0,5 liter kiszerelésű) Borsodi sört, 1 darab kaparós sorsjegyre jogosult. Minden újabb fogyasztás után jár az újabb sorsjegy, azzal a kikötéssel, hogy a Játékos naponta legfeljebb 2 db kaparós sorsjegy átvételével vehet részt a játékban. Amennyiben a játékos részére átadott kaparós sorsjegy kaparófelülete alatt nyeremény található, a Játékos azonnali nyeremény átvétele esetén jogosult azt átvenni a kaparós sorsjegy leadásával. Nem azonnali nyeremény esetében 4.4. pontban leírtaknak megfelelően veheti át a nyereményét.

 

4.2. A Játékban résztvevő vendéglátóipari egységek mindegyikében minimum 100 (száz) darab Sorsjegy kerül kihelyezésre a vendéglátóipari egység Játékra történő jelentkezésekor. A kihelyezett minden 100 db Sorsjegy közül minden 5., vagyis 20 (húsz) db azonnali nyereményt rejt. A további 80 (nyolcvan) darab Sorsjegy nem nyert üzenetet tartalmaz.

 

4.3. Játékos a sorsjegy lekaparása után, „Gratulálunk, nyereményed egy korsó Borsodi Sör!” vagy „Gratulálunk, nyereményed egy pár Borsodi zokni!”, vagy „Gratulálunk, nyereményed egy Borsodi focilabda!” vagy „Gratulálunk, nyereményed egy Borsodi pohár” feliratot kapja, akkor az adott nyeremény azonnali átvételére jogosult.

 

4.4. Játékos a sorsjegy lekaparása után, „Gratulálunk, nyereményed 200 000 Ft értékű Media Markt utalvány!” feliratot kapja, a nyeremény tényét a vendéglátóipari egység pultjában jelzi. Az egység felveszi a kapcsolatot a Szervező területileg illetékes képviselőjével, aki bonyolítja az átadást, előre egyeztetett időpontban, legkésőbb 2023. január 31-ig. A nyeremény átvételének feltétele a nyertes sorsjegy átadása a Szervező képviselőjének. A Játékos Media Markt utalvány átvétele esetén beleegyezését adja, hogy az átvételről fénykép és videofelvétel készüljön, amit a Szervező később nyilvánosan felhasználat.

 

4.5. Játékos a kaparós sorsjegy lekaparásával, elfogadja a jelen részvételi és játékszabályzatban (a továbbiakban:” Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul adatainak az adatkezelési szabályzatban (a továbbiakban: „Adatkezelési szabályzat”) írtak szerinti kezeléséhez.

 

4.6. A Játékban való részvétellel Játékos kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte, továbbá a jelen szabályzatban foglalt feltételeket megismerte, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

4.7. Nyerés esetén a nyeremény átvételére a Játékosnak a nyertes sorsjegy átadásával egyidejűleg, a promóció lezárásig lehetősége van, abban a promócióban résztvevő vendéglátóipari egységben, melyben a nyertes sorsjegyet átvette. Szervező nem fogadja el a tépett, szennyezett, hamisított vagy egyéb módon manipulált Sorsjegyeket a nyeremény beváltásához.

 

4.8. A Játékosok a készlet erejéig részesülhetnek azonnali nyereményben. Az egyes azonnali nyereményfajták darabszámait a 4.10. pont tartalmazza. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvételére a fentiekben leírtak alapján sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Játékosok nem tesznek eleget, és így a nyeremények átadása meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.  A szervező a nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

 

4.9. Ajándékok elérhetősége:

A promócióban résztvevő vendéglátói egységekben országosan összesen 24 600 db ajándék érhető el. A nyeremények elosztása és tartalma régiókban eltérő.

 

4.10. Azonnali nyeremények meghatározása:

Játékban résztvevő vendéglátóipari egységekben kihelyezett minden 100 db Sorsjegy közül minimum 20 (húsz) darab sorsjegy tartalmaz nyereményt, az alábbi leosztásban:

 

Centrál és kelet régió

Nyugat régió

12 (tizenkettő) db korsó csapolt Borsodi sör

7 (hét) db korsó csapolt Borsodi sör

5 (öt) pár zokni

5 (öt) pár zokni

3 (három) db labda

2 (kettő) db labda

 

6 (hat) db üvegpohár

 

4.11. A nem azonnal átvehető nyeremények meghatározása:

A promóció során a Játékban résztvevő vendéglátóipari egységekben kihelyezhető maximális, összesen 123 000 (százhuszonháromezer) darab Sorsjegy a 4.10. pontban meghatározott azonnali nyereményeken felül tartalmaz nem azonnal átvehető nyereményeket az alábbi mennyiségben:

3 (három) db 200 000 Ft értékű Media Markt utalvány (Fődíj)

 

4.12. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. Sör nyeremény után újabb sorsjegy átvételére a Játékos nem jogosult.

 

4.13. Nyeremények átvétele

Játékos a nyereményét a Sorsjegy leadásával veheti át, a promóció időtartama alatt, abban a promócióban résztvevő vendéglátóipari egységben, amelyben a nyertes Sorsjegyet átvette.

 

4.14. Információ a játékról

A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Játékban résztvevő vendéglátóipari egységekben kihelyezett promóciós anyagokon (plakát, asztali kártya), valamint a pultnál megtalálható Játékszabályzatban.

 

5. ADÓZÁS

 

5.1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.14. ab) pontja alapján a Promóció adómentesnek minősül.

 

6. INFORMÁCIÓ A PROMÓCIÓRÓL

 

6.1. A Promócióról nem teljes körű információk elérhetők el a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül. További információ a borsodi.hu/szurkoljesnyerj oldalon érhető el.

 

6.2. A Résztvevők a Promócióval és az ajándékokkal kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is a Szervezőhöz bármikor fordulhatnak a vevoszolgalat@molsoncoors.com vevőszolgálati e-mail címen.

 

6.3. A Szervező és a Promócióban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, esetén a Promócióból bárkit indoklás nélkül egyoldalú döntés alapján kizárjanak.

 

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

A Szervező a nem általa gyártott Ajándék tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Résztvevő ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

 

A Szervező jogosult a Promóciót bármikor visszavonni a fogyasztók jogainak és érdekeinek figyelembevételével. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a promóciós szabályzatot – így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján – indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a fogyasztók jogainak és érdekeinek figyelembevételével. A módosítás tényéről Szervező a Résztvevőket az www.borsodi.hu/szurkoljesnyerj oldalon keresztül tájékoztatja.

 

Bármilyen, a jelen Promóció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező egyoldalú döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Résztvevőknek a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 

Jelen promóciós szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

 

Budapest, 2022.11.01.

 

 

Borsodi Sörgyár Kft.

Szervező