Jogi tudnivalók

1. ÁLTALÁNOS SZABÁLY:

A Borsodi Sörgyár Kft. honlapjára történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá a Magyarország jogszabályaival összhangban megengedett. Amennyiben a honlapra belép, és a honlapot használja, azzal Ön tudomásul veszi és elfogadja az alábbi kikötéseket és feltételeket. Amennyiben Ön nem ért egyet ezekkel a kikötésekkel és feltételekkel, kérjük ne lépjen be a honlapra és ne használja a honlapot.

2. KORHATÁR:

A honlapra történő belépés és a honlap használata kizárólag 18. életévüket betöltött, nagykorú személyek részére engedélyezett.

3. SZERZŐI JOG:

A Borsodi Sörgyár Kft. honlapja szerzői jogvédelem alatt áll. A Borsodi Sörgyár Kft., valamint a Borsodi Sörgyár Kft. engedélyével rendelkező harmadik személy a kizárólagos tulajdonosa vagy a feljogosított használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, szoftverrel és bármely tartalmi elemmel, anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjognak.

Ön jogosult a Borsodi Sörgyár Kft. honlapját olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, ez azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra történhet. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Az itt felsoroltakon kívül a Borsodi Sörgyár Kft. semmilyen egyéb felhatalmazást nem ad a honlapjával kapcsolatban.

4. VÉDJEGYEK:

Minden, a Borsodi Sörgyár Kft. honlapján használt név, elnevezés, védjegy, márkanév, logo stb. a Borsodi Sörgyár Kft. tulajdonában vagy engedélyezett használatában áll, azokat Ön a Borsodi Sörgyár Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használhatja. A honlap tartalmának jogosulatlan használata polgári és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

5. A HONLAP TARTALMA:

A honlapon található információ, tartalom jóhiszeműen került felhelyezésre, azonban kizárólag tájékoztató jellegű, a tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információra, tartalomra alapozni. A Borsodi Sörgyár Kft. mindent megtesz, hogy a honlapon feltüntetett információ naprakész és hiteles legyen, azonban az információ pontosságáért, hitelességéért és kimerítő jellegéért a Borsodi Sörgyár Kft. nem vállal felelősséget. A Borsodi Sörgyár Kft., továbbá alkalmazottai és megbízottai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges károkért, költségekért és veszteségekért, beleértve bármilyen elmaradt hasznot, közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy következményi kárt és veszteséget is, amelyek a Borsodi Sörgyár Kft. honlapjára történő belépésből vagy annak használatából erednek.

A Borsodi Sörgyár Kft. honlapjára tilos jogszabályi rendelkezésbe ütköző vagy azt sértő, pornográf, szeméremsértő, becsületsértő, rágalmazó, vallási meggyőződést sértő, fenyegető, illetve egyéb bűncselekményt megvalósító, továbbá a túlzott, illetve a fiatalkorúak italfogyasztását ösztönző anyagot, közleményt vagy információt továbbítani. A Borsodi Sörgyár Kft. a honlapra továbbított anyagokat nem kezeli bizalmasan. Amennyiben Ön anyagot, információt vagy közleményt továbbít a honlapra, egyben tudomásul veszi és elfogadja, hogy az eljutatott anyag, információ vagy közlemény elveszti bizalmas jellegét, és azt a Borsodi Sörgyár Kft. jogosult minden térítés és további engedély nélkül felhasználni.

A Borsodi Sörgyár Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

6. KAPCSOLÓDÓ HONLAPOK:

A Borsodi Sörgyár Kft. honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a Borsodi Sörgyár Kft. csupán hozzáférést közvetít, azonban a Borsodi Sörgyár Kft., továbbá alkalmazottai és megbízottai nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezen honlapokért, valamint az azokon elhelyezett információért, abban az esetben sem, ha azokat a Borsodi Sörgyár Kft. alkalmazottja, megbízottja látta vagy jóváhagyta.

A honlapra kizárólag a Borsodi Sörgyár Kft. előzetes engedélyével helyezhető el más internetes honlaphoz kapcsolódási pont vagy hivatkozás

7. JOGI ZÁRADÉK

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Borsodi Sörgyár Kft. honlapjával kapcsolatban felmerülő bármilyen jogvita esetén a felekre a Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadóak, és a jogviták elbírálására hatáskörtől függően a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság vagy a Miskolci Városi Bíróság kizárólagosan illetékes.

8. A JOGI FIGYELMEZTETÉS MEGVÁLTOZTATÁSA:

A Borsodi Sörgyár Kft. mindenkor fenntartja a változtatás jogát, amelyet saját hatáskörében a honlapon eszközöl

9. CÉGES INFORMÁCIÓK:

Cégnév: Borsodi Sörgyár Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3574 Bőcs, Rákóczi u. 81.
Fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 187. 5. em.
Cégjegyzékszám: 05-09-019849
Nyilvántartó Bíróság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Kapcsolat: Jogi és Vállalati Kapcsolatok Igazgatóság